Trudności ze znalezieniem zatrudnienia osób po 50 roku życia

Trudności ze znalezieniem zatrudnienia osób po 50 roku życia

W ostatnim czasie zostały zmienione przepisy dotyczące przechodzenia na emeryturę. Tak naprawdę nie obejma one od razu wszystkich ludzi, ale z pewnością już tych, którzy obecnie są około trzydziestego roku życia. Zmianie uległ wiek emerytalny. Został on wydłużony do sześćdziesiątego siódmego roku życia, a nie tak, jak było do tej pory sześćdziesiątego dla kobiety i sześćdziesiątego piątego roku życia dla mężczyzn. Zmiany w przepisach na temat emerytury dotknęły także sektor zawodów uprzywilejowanych takich, jak policjanci, strażacy i żołnierze. Oczywiście przepisy nie działają wstecz i zostaną tą zmianą objęci tylko ci, którzy obecnie zaczęli służbę w tych jednostkach. Z takich zmian nie jest zadowolone społeczeństwo. Dłuższy okres pracy, niskie emerytury, ale także młodzi ludzie, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy będą musieli dłużej czekać na zwolnienie miejsc pracy. Także pracodawcy mogą nie być zadowoleni z takiego faktu. W niektórych zawodach bardziej chętnie patrzy się na osoby, które są młode i mogą zdziałać więcej. Także dla osób, które są już w granicach czterdziestego i pięćdziesiątego roku życia trudno jest obecnie o zatrudnienie, kiedy stracą pracę. Tak naprawdę zmiany tych przepisów mogą nie przynieść spodziewanych efektów, a spowodować w przyszłości wzrost osób bezrobotnych pomiędzy pięćdziesiątym, a sześćdziesiątym siódmym rokiem życia.