Nie ma nic pewnego

Nie ma nic pewnego

Odpowiedzią na zabezpieczenia, jakości życia na emeryturze miało być przystąpienie do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Każdy młody Polak, który rozpoczynał swoją pierwszą pracę mógł przystąpić do takiego funduszu, a nawet musiał, gdyż zapisy są obowiązkowe. W przypadku, jeżeli sam nie wybrał, to był przydzielany losowo. Jednak tak naprawdę w każdej chwili można zmienić fundusz, oczywiście w niektórych przypadkach można stracić część zgromadzonych środków finansowych. Jednak w dzisiejszych czasach mało młodych ludzie zapisuje się do Otwartych Funduszy Emerytalnych, a to ze względu na fakt, że praca zawodowa, którą wykonują jest zazwyczaj oparta o umowy zlecenie lub o dzieło. W takich przypadkach składki na ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są odprowadzane, a co za tym, nie ma żadnych środków, które mogłyby być gromadzone na przyszłą emeryturę w ramach funduszu. Problem z funduszami jest jednak dużo poważniejszy, gdyż Rząd pragnie tego, aby w przyszłości zgromadzone środki na emeryturę były przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to on wypłacałby całość. Niestety, jeżeli chodzi o przyszłe emerytury trudno jest mówić, że ktoś może wiedzieć, jak będzie wyglądać jego przyszłość po sześćdziesiątym siódmym roku życia, pewne jest tylko to, że nic nie jest pewne.