Trzeci filar systemu emerytalnego

Trzeci filar systemu emerytalnego

Wskutek zmian demograficznych i sytuacji politycznej, mimo wprowadzenia nowego systemu emerytalnego i rozbudowania go do dwóch filarów obowiązkowych, uzyskana w ten sposób emerytura nadal nie może być dla nas satysfakcjonująca, a na pewno nie zapewni wakacji pod palmami, jakie pojawiały się w początkowych reklamach OFE. Jeśli ktoś z nas nie chce doznać szoku i otrzymać emeryturę w wysokości 40% lub nawet 30% ostatniej pensji, powinien ubezpieczać się dodatkowo. W jaki sposób może tego dokonać ? Na rynku istnieje wiele ofert towarzystw ubezpieczeniowych, mających za zadanie pomnożyć naszą emeryturę. Są to zazwyczaj ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, polegające na systematycznym oszczędzaniu, gdzie wpłacamy co miesiąc na nasz indywidualny rachunek określoną kwotę. Ta kwota jest następnie zamieniana na jednostki wybranych przez nas funduszy inwestycyjnych, które następnie poprzez wzrost swojej wartości i dzięki tzw. procentowi składanemu pomnażają nasz kapitał. Jeśli taki fundusz jest oferowany w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, dodatkowo państwo umożliwia odliczenie od podatku wpłat na to konto. Jednak i ten filar systemu emerytalnego, tak jak dwa obowiązkowe, nie jest pozbawiony istotnych wad, które pokrótce postaramy się zidentyfikować i rzetelnie ocenić.