wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – księgowość w małopolsce

wynagrodzenia pracowników oddelegowanych - księgowość Gdynia

Coraz więcej przedsiębiorców w Polsce wysyła swoich pracowników do pracy w innych częściach Europy, a nawet świata. Pracownika można wysłać do tego typu pracy na krótki oraz długi okres czasu, jednak niezależnie od długości trwania takiej pracy przedsiębiorca musi rozwiązać problem wynagrodzenia pracowników oddelegowanych . Jest to zagadnienie trochę skomplikowane, ale z pewnością niezawodnie poradzi sobie z tym dobra księgowość Gdynia na przykład. Przede wszystkim nasza księgowa powinna ustalić podstawę wynagrodzenia pracowników oddelegowanych , aby prawidłowo odprowadzić składki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (czyli składkę rentową, chorobową i emerytalną), podatek do Urzędu Skarbowego oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystko jednak zależy od wysokości wynagrodzenia brutto pracownika oddelegowanego, która z euro musi być zamieniona na polską walutę i jeżeli przekroczy ona w polskiej walucie określoną kwotę, to podstawa wymiaru składek powinna być odprowadzana od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego – kwotę tę z pewnością znają księgowe z księgowość w małopolsce, bowiem jest ona podawana ogólnodostępnie i księgowe z pewnością poradzą sobie z rozwiązaniem tego typu problemu.