Wzrost składki rentowej – podcięcie skrzydeł przedsiębiorcom

Wzrost składki rentowej – podcięcie skrzydeł przedsiębiorcom

Kilka lat temu politycy rządzący naszym krajem postanowili, że można zmniejszyć składkę rentową o 2 punkty procentowe, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie się ilości pieniędzy, jakimi dysponuje budżet, o kilkanaście miliardów złotych rocznie. W owym czasie decyzja była chwalona przez wszystkich, a zwłaszcza przez przedsiębiorców i ekonomistów, którzy od lat sygnalizują, że koszty pracy są w naszym kraju wciąż za wysokie, co przekłada się na mniejsze możliwości inwestycyjne przedsiębiorców i niemożność zwiększenia zatrudnienia. Obecnie rząd postanowił jednak przywrócić składkę rentową do poziomu tej sprzed kilku lat, argumentując takie posunięcie spowolnieniem gospodarczym i kłopotem w zrównoważeniu w budżecie dochodów oraz wydatków. Decyzja ta spotkała się z jednoznaczną krytyką kręgów finansowych oraz przedsiębiorstw, z uwagi na fakt, że zwiększenie kosztów pracy prawdopodobnie wpłynie tylko na większe oszczędności, a co za tym idzie – zwolnienia i redukcje pracowników. Taki proces może mieć miejsce zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, które często działają na granicy opłacalności. Z kolei duże firmy poprzez powyższe posuniecie rządzących będą miały mniejsze możliwości inwestycyjne i zapewnienie dobrej konkurencji wobec firm z innych krajów. Najbliższe miesiące pokażą, czy decyzje rządu rzeczywiście będą istotne dla kondycji polskiej gospodarki.