system emerytalny w Polsce

system emerytalny w Polsce

W Polsce system emerytalny oparty jest na trzech filarach. Dwa z nich są obowiązkowe. Pierwszy z nich to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Drugi to Otwarty Fundusz Emerytalny. Trzeci filar jest całkowicie dobrowolny i może to być na przykład Indywidualne Konto Emerytalne. Emerytura zwana także rentą starczą przysługuje tym osobom, które mają odpowiedni wiek emerytalny a także potwierdzone (udokumentowane) zatrudnienie przez wymagany okres. Choć to ostatnie dotyczy tylko osób, które urodziły się przed rokiem tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym rokiem. Według nowego systemu staż pracy nie jest już istotny. Ważny za to jest poziom indywidualnego konta osoby ubezpieczonej. Czyli emerytura zelży wprost od kapitału, który gromadzi się przez całe zawodowe życie. Wiek emerytalny w Polsce wynosi teraz sześćdziesiąt lat dla kobiet i sześćdziesiąt pięć dla mężczyzn. Ale może to wkrótce ulec zmianie. W polskim systemie emerytalnym nieco inaczej traktowani są rolnicy. Ich świadczenia obsługuje KRUS. Pierwszy filar jest tym, na który osoby ubezpieczone mają najmniejszy wpływ. Jest on oddany w administrowanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W drugim można już wybrać samodzielnie fundusz, który będzie gromadził i pomnażał składki. Trzeci jest całkowicie dobrowolną i osobistą formą oszczędzania na przyszłą emeryturę.