Różnice między filarami

Różnice między filarami

Polski system emerytalny został zreformowany w 1999 roku. Wówczas cały system oparto na tak zwanych trzech filarach. Różnice między nimi są istotne jeśli weźmiemy pod uwagę sposób zarządzania gromadzonymi środkami. Pierwszy filar Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który założony jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne, a trzeci to dodatkowe ubezpieczenia takie jak Indywidualne Konto Emerytalne czy Pracownicze Programy Emerytalne. Dwa pierwsze filary są obowiązkowe, natomiast trzeci jest dobrowolny. W przypadku FUS – u, zgromadzonymi na nim środkami zarządza Państwo Polskie, którego przedstawicielem w tym przypadku jest ZUS. Te środki stanowią podstawę wypłacanej w przyszłości emerytury. OFE gromadzą przekazane składki na indywidualnych kontach członków. O ile FUS jedynie gromadzi składki, to OFE ma je inwestować. W przypadku trzeciego filaru wszystko zależy od zasad, reguł i przepisów zawiadujących tymi sposobami oszczędzania i ubezpieczania. Istotną różnicą jest na pewno opodatkowanie składek i świadczeń. W przypadku dwóch pierwszych filarów składki nie są opodatkowane, natomiast świadczenia już tak. W trzecim filarze jest dokładnie na odwrót.