Czym jest popyt ?

Czym jest popyt ?

Popyt jest czynnikiem występującym po stronie konsumentów, czyli każdego spośród nas. Oznacza on wielkość zapotrzebowania na dany towar lub usługę w określonym czasie i po określonej cenie. Z tego wynika, że głównym czynnikiem kształtującym wielkość popytu na dany towar jest jego cena, przy tym jest to zależność odwrotnie proporcjonalna, czyli jeśli cena danego towaru rośnie, to wielkość popytu na niego spada. Popyt na dany towar lub usługę, czyli na dane dobro, nie zależy jednak tylko od jego ceny. Spadek bowiem popytu na dane dobro może spowodować wzrost popytu na inne dobro, które posiada cechy i funkcje na tyle podobne, że może je zastąpić, a więc jest substytutem danego towaru. Taka zależność istnieje przykładowo między masłem i margaryną. Istnieją również dobra komplementarne, powiązane ze sobą np. poprzez technologię produkcji, jak ropa naftowa i benzyna. W tym wypadku spadek popytu na jedno z tych dóbr wywołany wzrostem jego ceny spowoduje również spadek popytu na dobro z nim powiązane. Na wielkość popytu mogą wpływać także zmiany zainteresowań kupujących, wywołane poprzez modę, postęp cywilizacyjny, a także poprzez intensywność reklamy. Przykładem może tu być pojawienie się w ostatnich latach mody na zdrową żywność i związany z tym wzrost popytu na towary za tą żywność uważane.