Cechy ustroju rynkowego

Cechy ustroju rynkowego

Ustrój rynkowy nie jest może idealnym ustrojem gospodarczym, ale na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy dojść do wniosku, że jest ustrojem najlepszym. Ma on kilka wyróżniających cech, z których pierwszą istotną jest rynkowy sposób wymiany dóbr i usług. Wymiana ta następuje w ramach transakcji kupna i sprzedaży, a jej podstawową formą jest przekazanie towaru ze strony sprzedającego w zamian za płatność pieniężną ze strony kupującego. Dominującą cechą ustroju rynkowego jest prywatna własność środków produkcji, co oznacza, że większość kapitału na rynku znajduje się w rękach prywatnych przedsiębiorców, a kapitał państwowy stanowi mniejszość. Wszystkie podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej korzystają z wolności gospodarczej, czyli w ramach swej działalności gospodarczej mogą podejmować wszelkie decyzje nie naruszające przepisów prawa. Wszyscy prywatni przedsiębiorcy oraz duża część przedsiębiorstw będących własnością państwa w swej działalności kierują się zasadą maksymalizacji zysku, która zakłada, że te przedsiębiorstwa osiągają nadwyżkę przychodów ze sprzedaży swych produktów lub usług nad kosztami swej działalności, a więc zysk. Wreszcie należy zauważyć, że większość podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej, jakimi są osoby prywatne, nie osiągają dochodów z tytułu posiadanego kapitału. Aby móc egzystować, muszą one oferować przedsiębiorcom swoją pracę, a więc są skazane na ekonomiczny przymus pracy.