Polska gospodarka wciąż ma się dobrze

Polska gospodarka wciąż ma się dobrze

W świetle panujących wokół nas spadków produktu krajowego brutto praktycznie wszystkich krajów Unii Europejskiej, nasza gospodarka nadal trzyma się dobrze, co zadziwia niejednego analityka rynków finansowych. Jak podał GUS, w I kwartale 2012 roku odnotowano przyrost produktu krajowego brutto o 3,5 procent – w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego. Podobna tendencja utrzymuje się w II kwartale, co jest optymistycznym prognostykiem na przyszłość. Taki stan rzeczy możemy zawdzięczać w głównej mierze temu, że nasi rodacy nie przestraszyli się kryzysu i nadal dużo kupują, co odpowiada za większą część wzrostu w naszej gospodarce. Jak będzie wyglądała II połowa 2012 roku, zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest kwestia Grecji, czy dany kraj pozostanie w strefie euro, kolejne czynniki to gospodarki innych krajów Unii, w tym u najważniejszego naszego partnera handlowego – Niemiec. Kolejna kwestia to możliwości szerszego organizowania wymiany międzynarodowej, chodzi głównie o eksport do takich krajów jak Chiny, Indie i kraje Afryki, gdzie stopniowo odnotowuje się poprawę gospodarczą i wychodzenie z spowolnienia gospodarczego. Jak twierdzi większość analityków, po zakończeniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Polacy będą bardziej skromni w wydawaniu pieniędzy, co może się automatycznie przełożyć na spowolnienie gospodarcze.