Polskie Fundusze Emerytalne

Polskie Fundusze Emerytalne

Odkąd reforma polskiego systemu emerytalnego została oparta na trzech filarach instytucje finansowe rozpoczęły tworzenie jak najlepszych propozycji Otwartych Funduszy Emerytalnych. Każdy Polak pracujący na podstawie umowy o pracę musi zostać zgłoszony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez swojego pracodawcę. Natomiast we własnym zakresie ma obowiązek podpisania umowy z OFE. Do wyboru ma obecnie 14 podmiotów, z których każdy inwestuje pieniądze według własnej polityki inwestycyjnej. Otwarte Fundusze Emerytalne są objęte równego rodzaju rankingami. Jednak najczęściej czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze OFE jest stopa zwrotu. Rankingi tworzone są na podstawie miesięcznej stopy zwrotu. Najbardziej miarodajne są oczywiście rankingi zbiorowe z ostatnich kilku lat. OFE mają różną strategię inwestowania, a dzięki rankingom każdy zainteresowany wie jak dany fundusz inwestuje i czy warto powierzyć mu pieniądze ze składki emerytalnej. Na naszym rynku funkcjonują takie Otwarte Fundusze Inwestycyjne jak: AEGON, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, Aviva, AXA, Generali, ING, Nordea, Pekao, PKO Bankowy, Pocztylion, Polsat, PZU Złota Jesień, Warta. Wybór nie jest łatwy, ale trzeba pamiętać że istnieje możliwość zmiany już wybranego funduszu.