Metody inwestowania pieniędzy

Metody inwestowania pieniędzy

Jeśli dysponujemy nadwyżkami finansowymi, to warto zadbać o to, aby nie traciły one z czasem na wartości wskutek działania inflacji. Istnieje kilka różnych metod inwestowania tych nadwyżek finansowych, w zależności od tego, jaką kwotą gotówki dysponujemy, na jak długo możemy je ulokować oraz jakie potencjalne ryzyko inwestycji jesteśmy skłonni zaakceptować. Popularną metodą inwestowania jest ulokowanie wolnych środków w banku w postaci lokat terminowych. Produktem zbliżonym zasadą działania do lokaty, ale gwarantowane przez państwo, a nie banki komercyjne, są obligacje skarbu państwa. Osoby lepiej zorientowane w zawiłościach rynku kapitałowego mogą zdecydować się na inwestowanie środków w akcje oraz jednostki funduszy inwestycyjnych, licząc na wzrost ich kursów. Tym z nas, którzy myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości, można polecić ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, a także inne programy oparte na systematycznym oszczędzaniu. Inną metodą ulokowania nadwyżek finansowych jest nabywanie dóbr materialnych, co do których można się spodziewać, że ich wartość z upływem czasu będzie rosnąć. Przykładami takich dóbr są nieruchomości oraz metale szlachetne, czyli złoto, srebro i platyna. Każda z tych metod sprawdza się, jeśli osiągane z niej przychody przewyższają w dłuższym okresie stopę inflacji.