Istota akcji i obrót nimi

Istota akcji i obrót nimi

Istotą funkcjonowania giełdy papierów wartościowych jest handel akcjami. Czym są akcje ? Są to papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne, zazwyczaj w celu zwiększenia posiadanego przez nie kapitału. Nabywca akcji staje się udziałowcem firmy i tym samym posiada część jej majątku. Jako udziałowiec ma prawo, w zależności od liczby posiadanych akcji, podejmować ważne decyzje dotyczące funkcjonowania spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także prawo do dywidendy, czyli części zysku firmy, którą dzieli się ona z akcjonariuszami. Wypłata dywidendy nie jest obowiązkowa, decyzję o niej podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, a w praktyce jest możliwa tylko wtedy, gdy spółka znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. Oprócz wypłaty dywidendy akcjonariusze mogą liczyć także na wzrost wartości akcji spółki, gdy jest ona wyceniana na giełdzie papierów wartościowych. Wzrost ten zazwyczaj ma miejsce wtedy, gdy spółka znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, ma perspektywy rozwoju, ale także wtedy, gdy jest zwiększone zainteresowanie ich zakupem. Warto przy tym zauważyć, że w obrocie akcjami – jak zresztą w codziennym życiu – istnieje zasada „tanio kupić, a drogo sprzedaćh. W związku z tym kupować akcje warto wtedy, gdy ich kurs jest niski. Ponieważ kursy akcji zmieniają się często, wychwycić taki moment nie jest łatwo.