Jak odbywa się losowanie do funduszu emerytalnego

Jak odbywa się losowanie do funduszu emerytalnego

Otwarty Fundusz Emerytalny to podstawa drugiego filaru systemu emerytalnego. Fundusz ten ma za zadanie nie tylko przechowywać ale i bezpiecznie pomnażać złożone w nim środki. Wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 roku i którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu zobowiązani są do wyboru otartego funduszu emerytalnego. Warto to zrobić samodzielnie, żeby choć w ten sposób mieć wpływ na swoją przyszłą emeryturę. Na wybór funduszu ma się siedem dni od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej a dokładnie to od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia. Jeśli nie wybierze się funduszu samodzielnie to zostanie on wylosowany prze Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Losowania odbywają się dwa razy do roku – pod koniec stycznia i pod koniec lipca. Zanim odbędzie się losowanie do osoby ubezpieczonej wysyłane jest pismo, w którym wzywa się go do zawarcia umowy z OFE wyznaczając na to stosowny termin. W samym losowaniu bierze się pod uwagę te fundusze, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż określony przez Komisję Nadzoru Finansowego parametr. Do każdego z nich losuje się tę samą liczbę osób ubezpieczonych. Po losowaniu ZUS wysyła informację o jego wyniku oraz o warunkach członkowstwa w danym funduszu. Jak bardzo lubiłoby się ryzyko – naprawdę nie warto czekać na losowanie, warto samemu wybrać swój otarty fundusz emerytalny.