Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce

Państwo odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce, gdyż nie sposób pozostawić wszystkich procesów rynkowych swobodnemu kształtowaniu się. Znamy przecież historię często brutalnego XIX-wiecznego kapitalizmu. Dziś więc państwo stara się w niektórych obszarach regulować działanie gospodarki. Ustanawia więc prawo, które obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze, a także powołuje instytucje, które dbają o przestrzeganie tego prawa, jak sądy czy też policja. Państwo wpływa też na otoczenie ekonomiczne, w którym działają podmioty gospodarcze, poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki pieniężnej, fiskalnej, czy też strukturalnej. Dostarcza także dla nas wiele dóbr i usług, z których korzystamy wszyscy, a które może dostarczyć skuteczniej niż przedsiębiorstwa prywatne. Przykładem takiej usługi może być choćby zapewnienie bezpieczeństwa, którym w ujęciu międzynarodowym zajmuje się wojsko, a w wewnętrznym policja. Państwo dysponuje też dużymi wpływami z podatków, które płacimy zarówno my jako osoby prywatne, jak i też firmy. Środki uzyskane z tego tytułu może następnie przekazywać na rzecz osób biednych, chorych i bezrobotnych. Zajmuje się więc redystrybucją dochodów od ludzi bogatszych do bardziej ich potrzebujących. Wreszcie państwo nawet w gospodarce rynkowej jest właścicielem lub współwłaścicielem sporej liczby przedsiębiorstw.