Charakterystyka rynku pracy

Charakterystyka rynku pracy

Według jednego z kryterium podziału rynków, możemy wśród nich wyróżnić także rynek pracy. Zgodnie z jego nazwą, podstawowym towarem na rynku pracy jest właśnie praca. Stronami tego rynku są poszukujący pracy, czyli pracobiorcy oraz oferujący pracę, czyli pracodawcy. Tak jak w klasycznym modelu rynku, występuje na nim zjawisko podaży i popytu, a rynek dąży do stanu równowagi. Jak wiemy, w ustroju kapitalistycznym na większości rynków podaż góruje nad popytem, stąd też zazwyczaj konsument ma przewagę nad producentem, mogąc przebierać w ofertach. Na rynku pracy sprawa wygląda nieco inaczej, gdyż w większości branż popyt na pracę przewyższa jej podaż, choć zdarzają się wyjątki. Stąd też, zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy o pracę trudniej, to pracodawcy dyktują warunki, często wykorzystując swą przewagę. W takiej sytuacji ważne jest, aby państwo wspierało przedsiębiorców, aby mogli tworzyć nowe miejsca pracy. Państwo powinno też starać się o zachowanie równowagi między interesami pracodawców i pracobiorców, aby ci drudzy nie byli nadmiernie wykorzystywani. O interesy pracowników, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, dbają też związki zawodowe. Często przy tym stają oni murem po stronie już zatrudnionych pracowników, zapominając, że wskazana jest pewna elastyczność kodeksu pracy, ułatwiająca zatrudnianie szczególnie ludzi młodych.