Dokumentacja prowadzonej firmy

Dokumentacja prowadzonej firmy

To jest sprawdzane przez specjalne organy , które są do tego powołane. Dajmy dla przykładu- kontrola z Urzędu Skarbowego . To może być nie lada stres dla właściciela niedużej firmy , która prowadzi spokojne działania po to , aby zarabiać i dawać miejsca pracy. Gdy jednak czegoś nie dopilnujemy lub kontrola nie znajdzie kilu rachunków- nasza firma może zostać obarczona kosztami i sankcjami. Chodzi o mandat, gdy kontrola wykryje jakiekolwiek machlojki, które dotyczą oszustw podatkowych- wtedy mamy problem z prawem i nie skończy się tylko na grzywnie i mandacie. Wtedy sprawa kierowana jest do sądu i możemy otrzymać wyrok, gdy instytucja prawna uzna nas za winnych. Jednak działania z premedytacją rzucają się w oczy. Kontrolerzy doskonale wiedzą, kiedy mają do czynienia z premedytacją, a kiedy z zaniedbaniem lub zwyczajna niewiedzą. Aby tego uniknąć- zatrudnia się księgowych i biura rachunkowe, które wszystko dokładnie sprawdzają i pozwalają na to, aby przedsiębiorca spał spokojnie. Wtedy nie straszna nam jakakolwiek kontrola. Mimo to, ludzie nadal nie przestrzegają pewnych zasad i praw, a to może skończyć się niekoniecznie najlepiej. Mandat to najniższa i najmniej dotkliwa kara kontrolna.