Wyniki Funduszy Emerytalnych

Wyniki Funduszy Emerytalnych

Wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego jest obowiązkiem każdej osoby, która rozpoczęła pracę. Naturalnie zanim taki pracownik podejmie decyzję, najpierw powinien zastanowić się nad tym, który fundusz będzie dla niego najlepszy. Rzadko zdarza się, żeby ludzie analizowali wszystkie aspekty polityki inwestycyjnej danego OFE. Wiele osób tłumaczy to brakiem zrozumienia podawanych informacji. Zawartość portfela inwestycyjnego jest dla nich przysłowiową czarną magią. Dlatego największą popularnością cieszą się dostępne wszędzie rankingi OFE. To z nich dowiadujemy się jakie wyniki inwestycyjne miał dany fundusz w ostatnim czasie. Najbardziej obiektywny ranking przedstawia oczywiście zobligowana do tego Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to organ administracji państwowej, którego zadaniem jest kontrola wszystkich OFE. Komisja przedstawia wszystkie rankingi, a także informacje na temat inwestycji poczynionych przez fundusze. Na jej stronach można również znaleźć raporty finansowe OFE. Dostępne są również informacje o stopach zwrotu oraz jednostkach rozrachunkowych poszczególnych funduszy. Raporty i opracowania na temat rynku OFE są dużo bardziej zaawansowanymi informacjami. Te dane pomagają wielu osobom przy podjęciu decyzji.