Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia emerytalne służą naszemu zabezpieczeniu na starość, aby nasze dochody w tym okresie, kiedy nie będziemy mogli już pracować, nie uległy znacznemu zmniejszeniu. Powinniśmy jednak także pomyśleć o sytuacji, gdy zdarzy nam się wypadek, wskutek którego poniesiemy znaczny uszczerbek na zdrowiu, ograniczający lub pozbawiający nas możliwości zarabiania, a nawet stracimy życie. W tej sytuacji, jeśli nawet my nie będziemy już mogli odebrać odszkodowania, to skorzystają z niego nasi najbliżsi, których możemy w ten sposób uposażyć. Warto zauważyć, że często dodatkowe ubezpieczenie na życie oferowane jest w pakietach z innymi produktami ubezpieczeniowymi. Przykładem takiego pakietu może być ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy z sumą ubezpieczenia na życie 5000 zł. Korzystne może być również zawarcie ubezpieczenia grupowego, zwłaszcza jeśli firma, w której pracujemy, ma zawarte korzystne warunki z towarzystwem ubezpieczeń. W ramach ubezpieczenia grupowego nie tylko możemy skorzystać z wypłaty odszkodowania z tytułu utraty zdrowia lub życia, ale także uzyskać wypłatę wskutek zajścia między innymi takich zdarzeń ubezpieczeniowych, jak urodzenie dziecka, śmierć rodziców czy też śmierć teściów. Ogólnie można powiedzieć, że każdy z nas powinien ubezpieczenie na życie w takiej czy innej formie posiadać.