Czym jest ekonomia ?

Czym jest ekonomia ?

Dla wielu ludzi ekonomia wydaje się być nauką zbyt trudną do opanowania, która jest możliwa do opanowania jedynie dla tęgich głów i którą należy studiować za murami uczelni. Czy tak jest rzeczywiście ? Czym jest więc ekonomia ? Ogólnie można powiedzieć, że jest to nauka o gospodarce i zjawiskach w niej zachodzących. Czy w związku z tą definicją ekonomia stanowi naukę trudną i dostępną do opanowania jedynie dla nielicznych ? Zwolennicy tej tezy byliby niewątpliwie zaskoczeni tym, że tak naprawdę ekonomię studiuje i uprawia każdy z nas, często nie zdając sobie z tego nawet sprawy. Decyzje ekonomiczne podejmujemy bowiem nawet wtedy, gdy idziemy rano do osiedlowego sklepu i kupujemy bułki na śniadanie. Kupując określony rodzaj pieczywa, wpływamy na popyt na to pieczywo, a także tym samym na jego podaż. Tak więc nawet nasza niewielka decyzja zakupowa wpływa na wielkość podstawowych czynników ekonomicznych – popytu i podaży. Oczywiście wpływ tej decyzji jednostkowo jest bardzo niewielki, ale suma tych niewielkich decyzji w obrębie jednego miasta odgrywa już spore znaczenie. Widzimy więc, że nie tylko rząd i wielcy ekonomiści, ale także my sami kształtujemy wielkości ekonomiczne, stąd, aby podejmować racjonalne decyzje, powinniśmy orientować się przynajmniej w podstawowych założeniach ekonomii.