Rola pieniądza dziś

Rola pieniądza dziś

Dziś nadal w roli środka wymiany funkcjonują banknoty i monety, ale coraz więcej operacji bankowych dokonywanych jest w formie pieniądza elektronicznego – wystarczy tu przytoczyć choćby miliony przelewów bankowych wykonywanych codziennie w naszym kraju. Jednak pieniądz to nie tylko środek wymiany. Jest też miernikiem wartości towarów – w nim podawane są ceny towarów, dzięki niemu możemy też ocenić wartość odroczonych płatności, jak np. odsetek bankowych. Pieniądz wykorzystuje się również jako środek płatniczy. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie transakcji, w których zapłata nie następuje równocześnie z dostarczeniem towaru czy też usługi. Przykładem może być tu choćby dostarczanie energii elektrycznej, a także otrzymywanie wynagrodzenia za pracę – tutaj zazwyczaj najpierw świadczymy na rzecz pracodawcy pracę, a później dopiero otrzymujemy za nią zapłatę. Pieniądz jest również środkiem tezauryzacji, czyli gromadzenia oszczędności. W ten sposób, dzięki zaufaniu, którym obdarzamy instytucję finansową, jesteśmy pewni, że w określonym terminie otrzymamy zagwarantowaną wysokość odsetek, poprzez którą nasze pieniądze nie stracą na wartości. Warto też zauważyć, że nie każda waluta jest wymienialna, czyli nie każdą można wymienić po ustalonym kursie na jednostkę innej waluty. Te z walut, które wyróżniają się stabilnością i cieszą się ogólnym zaufaniem, pełnią funkcję środka wymiany międzynarodowej.