Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to kolejny etap, który dotyczy rejestracji naszej firmy. Okazuje się, że do tego miejsca udajemy się bardzo szybko. Mamy tylko siedem dni na to , aby zgłosić tam swoją gotowość do udzielania ubezpieczeń i świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dodajmy do tego także świadczenia wypadkowe i zdrowotne. Dzięki temu państwo będzie pomagało nam w przypadku choroby naszego pracownika. Jednak nie liczmy , że pomoc jest darmowa. Co miesiąc musimy płacić dla tejże instytucji. Na początku jednak przedsiębiorca zwolniony jest z opłat. Ma on czas na to , aby rozwijać swoje przedsiębiorstwo oraz dawać do zrozumienia, że jego firma dopiero zaczyna zarabiać. Po rozwoju będziemy już normalnie płacili co miesiąc określone składki. Ponadto, z wypłaty każdego naszego pracownika odliczane są wszelkie składki na rzecz państwa. Wiele zależy o umowy między nami i pracownikiem. To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje pieniądze. O jednak nie przetrzymuje ich w swojej kasie. Cały czas ktoś potrzebuje pomocy , a więc taki zakład wypłaca dla pracowników określone sumy zapomogi finansowej. My także możemy znaleźć się w takiej sytuacji , że to ZUS będzie nam wypłacał określone kwoty.