Już niedługo ułatwienie w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego

Już niedługo ułatwienie w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego

Wszyscy odczuwamy czasem dyskomfort udając się do lekarza, gdzie żądają od nas stosownych zaświadczeń na określonych drukach jako dowodu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Z tego też powodu – miedzy innymi – trwały protesty lekarzy czy aptekarzy, gdy zostało na te instytucje scedowane kontrolowanie, czy pacjent posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Już bardzo niedługo wszystkie te problemy powinny odejść do lamusa, gdyż od października 2012 roku, udając się do lekarza, wystarczy posiadać swój numer PESEL. Zostanie utworzona instytucja pod nazwą Centralny Wykaz Ubezpieczonych, gdzie przez Internet, na podstawie przedstawionego numeru PSEL natychmiast będzie można ustalić, czy dany pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli z jakichś względów takie sprawdzenie nie będzie możliwe, pacjent może potwierdzić fakt posiadania ubezpieczenia okazując zaświadczenie, książeczkę ubezpieczeniową lub inne jeszcze, uwiarygodniające fakt ubezpieczenia dokumenty. Jeśli jednak i takiego dokumentu nie posiada, też nie będzie problemu – po prostu pisze stosowne oświadczenie, że jest ubezpieczony i placówka zdrowia ma obowiązek obsłużyć takiego pacjenta. Jeśli okaże się jednak, że w chwili sprawdzania nie było przesłanek świadczących o braku aktualnego ubezpieczenia pacjenta, a potem okaże się, że nie był on jednak ubezpieczony, za usługę medyczną płaci NFZ – placówka zdrowia nie ponosi więc w żadnym przypadku ryzyka.