Jak uskładać na wysoką emeryturę

Jak uskładać na wysoką emeryturę

Każdy, kto pamięta wprowadzanie reformy emerytalnej może przywołać w pamięci reklamy, w których para uśmiechniętych emerytów cieszy się spokojem na jakiejś rajskiej wyspie. Otwarte fundusze emerytalne reklamowały w ten sposób swoją skuteczność w pomnażaniu oddanych w ich opiekę pieniędzy. Niestety, rzeczywistość jest znacznie mniej różowa. Przede wszystkim do funduszy trafia tylko część z obowiązkowej składki. Fundusz pobiera oczywiście opłaty zarówno od składek jak i od zgromadzonego kapitału. Działalność funduszy jest ściśle określona przez ustawę, tak, że mają niewielkie pole manewru w swojej polityce inwestycyjnej. Składka trafiająca do OFE jednak, w mniejszym lub większym stopniu pracuje, przynajmniej jest pomnażana. Jednak to tylko niewielka część składki. Przyszła emerytura w dużym stopniu zależy od państwa czyli od zmieniającej się władzy wykonawczej i ustawodawczej. Dlatego żeby skutecznie uskładać większy kapitał na życie na emeryturze należy skorzystać z możliwości, jakie daje trzeci filar, czyli dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Nawet niewielka miesięczna składka daje możliwość pozyskania sensownego zabezpieczenia na czas po zakończeniu aktywności zawodowej i wszystkich związanych z tym, przywilejów. Połączenie dwóch obowiązkowych i jednego dobrowolnego filaru wydaje się najskuteczniejszą metodą dostępną dla każdego.