Jak ekonomia wpływa na nasze życie ?

Jak ekonomia wpływa na nasze życie ?

Powiedzieliśmy sobie, że podejmując niewielką decyzję ekonomiczną w postaci codziennych zakupów, wpływamy na wielkość podstawowych czynników ekonomicznych. Nasze decyzje kształtują wysokość popytu i podaży na poszczególne towary oraz usługi. Znajomość praw i reguł rządzących ekonomią ma w tym wypadku o tyle znaczenie, że pomaga nam w podejmowaniu bardziej racjonalnych decyzji. Przykładowo uświadamiając sobie, jak ważna dla sprzedaży określonego towaru jest jego reklama, możemy zdać sobie sprawę, że niekoniecznie towar intensywnie reklamowany musi być najlepszy, a jego atrakcyjność może polegać głównie na tym, że jest najbardziej znany i przez to chętnie kupowany. Tak samo biorąc pożyczkę w banku, powinniśmy wiedzieć, że na koszt tej pożyczki składa się nie tylko wysokość jej oprocentowania, ale także prowizja za jej udzielenie, opłata za rozpatrzenie wniosku, prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki i inne koszty. Obok znajomości tych i im podobnych reguł ekonomicznych, na które sami mamy wpływ, powinniśmy brać też pod uwagę decyzje podejmowane odgórnie, na szczeblu rządu. Takie decyzje bowiem, na przykład obejmujące podniesienie opodatkowania poszczególnych towarów, nieraz wpływają znacząco na popyt i podaż tych towarów, zwłaszcza w okresie tuż przed datą podniesienia wysokości podatku.