Czym są Otwarte Fundusze Emerytalne

Czym są Otwarte Fundusze Emerytalne

Bardzo ważnym elementem systemu emerytalnego w Polsce są Otwarte Fundusze Emerytalne. Mają one status osoby prawnej stanowiącej osobną masę majątkową. Zarządza nią Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Na kontach OFE gromadzone są środki finansowe przeznaczone na emeryturę w drugim filarze. Należąc do funduszu ma się jednostki uczestnictwa. Daje to tytuł do części majątku funduszu. OFE działają w Polsce już od dwunastu lat. Jest ich teraz w Polsce czternaście. Każda osoba odprowadzająca składki może wybrać sama, w którym z funduszy chciałaby gromadzić kapitał. Jeśli tego nie zrobi ZUS wylosuje fundusz samodzielnie. Składki w OFE są obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 roku. Osoby urodzone pomiędzy 1949 a 1968 rokiem miały możliwość wyboru czy chcą przystąpić do drugiego filaru czy też nie. Fundusze emerytalne nie tylko gromadzą składki ale je inwestują, po to żeby uzyskać jak najlepszy zysk. Inwestowanie tych składek odbywa się w sposób dość mocno ograniczony przez państwo. Ingerencja państwa ma ograniczyć ryzyko związane z działalnością inwestycyjną. Otwarte Fundusze Emerytalne konkurują między sobą prezentując rozmaite wskaźniki. Jednak ze względu na ograniczenia inwestowaniu środków rezultaty osiągane przez nie są mocno zbliżone. Wybierając OFE warto kierować się także wygoda obsługi posiadanego tam konta.