Co zrobić, jeśli składki nie są przelewane na rachunek w OFE

Co zrobić, jeśli składki nie są przelewane na rachunek w OFE

Zgodnie z zasadami naszego systemu emerytalnego część składki z ubezpieczenia trafia do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Środki te przekazywane są za pośrednictwem ZUS. Zdarza się jednak, że z raportów przedstawianych przez OFE wynika, że część składek albo nawet żadna składka do funduszu nie spływa. Co należy zrobić w takim przypadku? Po pierwsze upewnić się w funduszu, czy przekazał ZUS nasze poprawne dane, takie jak na przykład PESEL czy data urodzenia. Następnie warto zgłosić się do pracodawcy, który jest płatnikiem składek i sprawdzić dane identyfikacyjne, które zostały przez niego zgłoszone. Trzeba porównać dane zgłaszane przez pracodawcę z danymi, które zgłosił do ZUS fundusz. Jeśli we wszelkich danych wszystko jest w porządku należy upewnić się , że pracodawca przekazywał składki. Jeśli i to jest w porządku trzeba się upewnić, czy odprowadzana jest cała składka, a nie na przykład tylko zdrowotna. Może też zdarzyć się, że cały miesiąc lub dłużej było się na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie bezpłatnym – wtedy składki po prostu nie będzie. Jeśli i tu wszystko jest w całkowitym porządku pozostaje tylko napisać do ZUS z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. ZUS przewiduje specjalną procedurę do takich zgłoszeń. I oczywiście także specjalny formularz. Ponieważ nie jest to rzadkość należy kontrolować stan swojego konta w OFE.