Zgłoszenie do inspektoratu

Zgłoszenie do inspektoratu

Każdy, kto zakłada nową firmę musi pamiętać o tym , aby jego zgłoszenia oraz dokumenty były dostarczone w odpowiednim terminie do siedziby poszczególnych organów. Dajmy dla przykładu- inspektorat ZUS. Jest to miejsce, gdzie musimy zgłosić się w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia całego procesu otwierania i rejestrowania naszej firmy. Udajemy się do tego miejsca w celu zarejestrowania swojej chęci, która dotyczy ubezpieczeń oraz opłat za to, że możemy być przedsiębiorcami. Państwo pobiera od nas taką należność. Jednak nie dajmy się zwieźć. Państwo także oferuje pomoc w wielu problemach i kryzysowych sytuacjach. Dlatego nie musimy martwić się, że nasze przedsiębiorstwo upadnie z tego powodu. Chyba, że nie płaciliśmy składek lub nie udaliśmy się do określonego miejsca w przeciągu siedmiu dni. Po terminie możemy zostać odrzuceni, czyli nasz wniosek nie zostanie przyjęty , a to równa się z zakończeniem procesu rejestracji naszej firmy. Wszelkie dotychczasowe prace mogą się po prostu nie udać. Jednak najczęściej bywa tak , że wniosek zostaje przyjęty. Dostajemy jednak pouczenie, że terminów trzeba przestrzegać. Najczęściej takim pouczeniem jest sankcja lub grzywna. To zależy od tego, jak długi okres czasu został przekroczony.