Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku bankructwa OFE

Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku bankructwa OFE

W Polsce w obecnym systemie emerytalnym część składki ubezpieczeniowej trafia do wybranego (lub wylosowanego) otwartego funduszu emerytalnego. Jest to tak zwany drugi, kapitałowy filar systemu. Fundusz ma za zadanie nie tylko przechować, ale i pomnażać powierzony mu kapitał. Musi robić to w sposób bezpieczny, tego wymaga od niego ustawa. Czyli fundusz nie może robić żadnych ryzykownych inwestycji, które mogłyby pomniejszyć posiadane środki. Jednak fundusze są różne i różnie radzą sobie na inwestycyjnym rynku. Może się wobec tego zdarzyć, że fundusz splajtuje. Może tak się zdarzyć z powodu za małej liczby członków, jeśli fundusz nie potrafił z jakichkolwiek względów przekonać do siebie wystarczającej liczby klientów. Może też mieć zbyt małą stopę zwrotu, czyli nie spełniać jednego z kryteriów wyznaczanych przez Komisję Nadzoru Bankowego. Co się w takim przypadku dzieje ze zgromadzonymi w nim środkami? Na szczęście system działa w ten sposób, że pieniądze nie przepadną. Otóż cała kwota zgromadzona na koncie OFE jest przekazywana do nowego, wskazanego przez klienta funduszu. Jeśli klient nie wybierze funduszu samodzielnie zrobi to za niego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze losowania. Jednak, jeśli jest już taka możliwość należy fundusz wskazać samodzielnie. Daje to chociaż minimalną kontrolę nad przyszłą emeryturą.