Znaczny wzrost płacy minimalnej w naszym kraju

Znaczny wzrost płacy minimalnej w naszym kraju

Jak obliczyli analitycy rynkowi, Polska jest krajem, w którym płaca minimalna w ciągu ostatnich kilku lat rosła najszybciej. W latach 2005 – 2012 w naszym kraju wzrost płacy minimalnej osiągnął poziom wynoszący 77 procent, co jest ewenementem w całej Europie. W związku z kryzysem finansowym i gospodarczym w niektórych krajach w latach 2008 – 2012 płaca minimalna pozostała zamrożona na dotychczasowych poziomach, działo się tak między innymi na Litwie, w Łotwie oraz w Irlandii, w niektórych zaś krajach wzrosła tylko bardzo nieznacznie (Czechy – 11 procent). Zgodnie z obowiązującą ustawą płaca minimalna w naszym kraju w roku 2013 powinna wynosić 1600 złotych brutto, czyli wzrośnie w stosunku do obecnej o poziom 6,7 procent. Wskaźnik ten może być jeszcze wyższy, jeśli tak zadecyduje rząd po stosownych konsultacjach przeprowadzonych z partnerami społecznymi. Większość przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich, wyraża negatywne zdanie o tak dużym wzroście płacy minimalnej w naszym kraju, argumentując to zwiększeniem się automatycznie kosztów pracy. Taka sytuacja może doprowadzić do upadku wielu małych firm, gdyż – jak obliczyli analitycy – przy zatrudnieniu 2 pracowników na poziomie minimalnej w roku 2013 płacy koszt ich zatrudnienia wyniesie kwotę 3 tysiące złotych, co w wielu przypadkach będzie nie do udźwignięcia.