Wzrost inflacji – zjawisko nie do uniknięcia

Wzrost inflacji – zjawisko nie do uniknięcia

Pomimo danych ekonomicznych, które wskazują, że nasz kraj stosunkowo dobrze radzi sobie z kryzysem gospodarczym w Europie i na świecie, to jednak również my jesteśmy w jakimś stopniu dotknięci tym negatywnym zjawiskiem. Widać to wyraźnie w kilku miejscach, a więc w kwestii rosnącego stale, chociaż nie w aż tak szybkim tempie – bezrobocia, zmniejszenie produkcji w wielu działach przemysłu oraz w rosnącej inflacji a więc ciągłym wzroście cen. Przy czym należy zauważyć, że o ile ekonomiści mile zostali zaskoczeni wysokim poziomem sprzedaży na rynku wewnętrznym, o tyle prognozowali inflację nieco niższą, niż mamy obecnie. Na wzrost inflacji złożyły się czynniki, praktycznie niezależne od polskiego rządu czy działań przedsiębiorców. Stale drożejące na całym świecie koszty paliwa, surowców oraz energii to stały czynnik zwiększający inflację. Praktycznie we wszystkich państwach na świecie inflacja jest wyższa niż to przewidywali analitycy. W takiej sytuacji maleje siła nabywcza pieniądza, a więc za nasze pobory czy emerytury możemy kupić relatywnie mniej produktów niż jeszcze do niedawna. Polska jest jeszcze o tyle w lepszej sytuacji niż niektóre europejskie kraje jak Litwa czy Łotwa, gdzie zmniejszono drastycznie – pomimo istniejącej inflacji – wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz renty i emerytury.