Kobieta w OFE

Kobieta w OFE

Czy jest jakaś różnica między składkami emerytalnymi odkładanymi przez kobiety i mężczyzn? Oczywiście i rzutuje ona na kwotę końcową, która zostanie wypłacona po przejściu na emeryturę. Po pierwsze kobiety w Polsce nadal zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet jeśli pracują na tych samych stanowiskach. To jest pierwszy powód mniejszej składki na ubezpieczenie emerytalne. Poza tym niektóre kobiety po urodzeniu dziecka chcą bądź są zmuszone do wykorzystania urlopu wychowawczego, który jest okresem nieskładkowym. I tu znów kwota składki emerytalnej zmniejsza się właśnie o te okresy bezskładkowe. Do tej pory kobiety przechodziły szybciej na emeryturę co znów wiązało się ze zmniejszeniem okresu składkowego. Te wszystkie czynniki sprawiały, że panie miały dużo niższą emeryturę od panów. Reforma systemu, która narzuciła odprowadzanie części składki do OFE miała znacznie zwiększyć kwotę emerytury. Obniżenie jej z 7,3 na 2,3 procent spowodowało, że znów wysokość emerytur kobiet jest zagrożona. Wydłużenie wieku emerytalnego może oczywiście pomóc w zwiększeniu kwoty składek odprowadzanych do OFE, ale na pewno ich nie zrówna. W tym przypadku wcześniej wspomniane czynniki są kluczowe dla wysokości emerytur kobiet i mężczyzn.