System zabezpieczeń OFE

System zabezpieczeń OFE

System emerytalny w Polsce jest oparty na trzech filarach. Każdy z nich posiada systemy zabezpieczeń gromadzonych składek. W przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych przepisy ustawy nakładają kilka takich zabezpieczeń. Ich działalność kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego, w której skład wchodzą przedstawiciele Rządu oraz Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście w przypadku OFE mamy do czynienia z Gwarancją Skarbu Państwa co do wypłacalności funduszy. Poza tym system zabezpieczeń OFE dotyczy przede wszystkim polityki inwestycyjnej funduszów. Mowa tutaj głównie o ograniczeniach, które są nakładane na rodzaj metod inwestowania. Ograniczenia dotyczą również liczbę instrumentów, w które OFE może inwestować pieniądze swoich członków. Następnym zabezpieczeniem jest sposób przechowywania tych pieniędzy. Środki, którymi dysponuje OFE muszą być złożone w jednym z większych banków, który zwany jest w tym przypadku depozytariuszem. Każdy Otwarty Fundusz Emerytalny musi mieć utworzony rachunek rezerwowy. Z niego będą dokonywane dopłaty do pieniędzy członków jeśli okazałoby się, że zyski OFE są niższe niż minimalna stopa zwrotu, która wysokość jest również zabezpieczeniem środków na OFE. Jeśli środki ze wspomnianego rachunku nie wystarczą to niedobór musi zostać pokryty z środków PTE.