Rusza program Twoja pierwsza praca z EURES

Rusza program Twoja pierwsza praca z EURES

Komisja Europejska czynnie włączyła się w zwalczanie bezrobocia na terenie krajów wchodzących w skład Unii. W dniu 21 maja 2012 roku został inaugurowany pilotażowy program, który ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu zatrudnienia w jednym z krajów Unii, program nosi nazwę: Twoja pierwsza praca z EURES. Na początku założeniem programu jest znalezienie miejsc pracy dla 5 tysięcy młodych ludzi, programem na początku objęte są 4 kraje unijne – Dania, Włochy, Niemcy oraz Hiszpania. Zgodnie z ideą programu specjaliści z tych krajów będą pomocni w poszukiwaniu pracy dla ich mieszkańców w innych krajach Unii Europejskiej. W ramach prowadzonego programu mogą wziąć udział osoby, które spełniają kilka warunków, a więc są w wieku od 18 do 30 lat, zamieszkują legalnie na terenie Unii Europejskiej oraz są obywatelami jednego z zrzeszonych w Unii krajów. Realna pomoc w znalezieniu pracy młodym ludziom ma polegać miedzy innymi na pośredniczeniu w znalezieniu pracy, a ponadto mogą zostać im przekazane środki finansowe na takie cele jak przejazd w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej czy partycypowanie w kosztach przeprowadzki do kraju, gdzie znajdą oni pracę. Pomoc świadczona dla ewentualnych pracodawców polegać będzie na pokryciu im części kosztów koniecznych do zatrudnienia młodych ludzi szkoleń, dofinansowanie procesów adaptacyjnych w danym kraju, jak też pomoc w prowadzeniu naboru nowych pracowników.