Pierwszy filar systemu emerytalnego

Pierwszy filar systemu emerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych istnieje już od kilkudziesięciu lat i przez długie lata tylko on wypłacał emerytury całym pokoleniom emerytów. System długi czas funkcjonował całkiem dobrze, dlaczego więc zdecydowano się go rozszerzyć i usprawnić ? Stało się tak z kilku przyczyn. Pierwszą były zmiany demograficzne. W tym okresie średni wiek życia wydłużył się o kilka lat i stale rośnie, a czas pracy przeciętnego emeryta, a więc i wysokość odłożonych składek, nie wzrastała realnie. Do tego doszło starzenie się społeczeństwa, a więc wzrost liczby odbierających emerytury, natomiast liczba pracujących i przekazujących składki jest coraz mniejsza. W Polsce do niedawna mieliśmy też rekordową liczbę rencistów w stosunku do liczby ludności, co było zarówno skutkiem niezdrowego stylu życia, jak i różnych oszustw i manipulacji. Mamy też jako społeczeństwo do udźwignięcia „bagażh grup uprzywilejowanych, jak np. służby mundurowe, które otrzymują wysokie emerytury w stosunku do opłacanych przez siebie składek. Wszystkie te czynniki sprawiły, że zaszła potrzeba reformy systemu emerytalnego, gdyż ZUS mimo przeznaczania wszystkich bieżących składek osób pracujących na wypłaty emerytur, rent i innych świadczeń, nie był i tak w stanie osiągnąć równowagi finansowej i wymagał olbrzymich dotacji ze strony budżetu państwa.