Inne rodzaje ubezpieczeń

Inne rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie, zdrowotne i majątkowe nie wyczerpują katalogu dostępnych dla nas ubezpieczeń, choć niewątpliwie należą do najpopularniejszych. Miliony z nas korzystają bowiem z ubezpieczeń komunikacyjnych, zwłaszcza z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierującego pojazdem. Zawarcie takiego ubezpieczenia pozwala nam uniknąć w większości przypadków nieraz ogromnych kwot, jakie musielibyśmy płacić osobie poszkodowanej z tytułu naprawy pojazdu, a także kosztów leczenia. Ryzyko takich kosztów nie odstrasza jednak wielu użytkowników dróg od pomysłów nie opłacania tegoż ubezpieczenia. Warto też jednak skorzystać, zwłaszcza jak posiada się pojazd większej wartości, z ubezpieczenia autocasco, pozwalającego uzyskać odszkodowanie z tytułu uszkodzenia auta, a także jego kradzieży. Istnieją również rzadko wykupywane, ale niekoniecznie mniej potrzebne ubezpieczenia osobiste, tak jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, pozwalające np. na wypłatę odszkodowania, gdy zalejemy przypadkowo mieszkanie sąsiada, a także ubezpieczenie od ochrony prawnej. Umożliwia ona opłacenie adwokata i zwrot kosztów procesu w wielu przypadkach spraw sądowych, choć istnieje tutaj sporo wyłączeń, np. odnośnie spraw rodzinnych i rozwodowych. Mimo wszystko warto jednak rozważyć skorzystanie z tego typu ubezpieczeń.