FMEA

FMEA

W czasie projektowania i wytwarzania produktów mogą pojawić się różne błędy i wady, które następnie wpływają negatywnie na jakość ostatecznego wyrobu. Istnieją różne metody, które można wdrożyć w celu zminimalizowania tego typu problemów. Do najczęściej stosowanych należy FMEA. Jest to analiza, która ma na celu prześledzenie całego procesu produkcji i wykrycie wszystkich możliwych źródeł błędów. Ostatecznym celem jest wykluczenie wad produktu. Błędy mogą wystąpić na etapie produkcji, a także projektowania poszczególnych elementów.Ta metoda analizy została pierwotnie opracowana do kontrolowania wyrobów przeznaczonych dla astronautyki. W tej dziedzinie konieczna jest niezwykle wysoka precyzja, ponieważ wszystkie, nawet najmniejsze wady produktów, powodują realne zagrożenie dla życia. Kiedy metoda analizy osiągnęła sukces w NASA, zaczęto stosować ją także w innych branżach produkcji, na przykład w przemyśle elektronicznym, chemicznym i samochodowym. Skuteczność tego podejścia polega na szczegółowej analizy wszystkich etapów powstawania produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na etapy, w których może dojść do powstania wad. Po zakończeniu analizy opracowuje się plan wprowadzenia odpowiednich zmian.