Czym są emerytury pomostowe

Czym są emerytury pomostowe

W polskim systemie emerytalnym funkcjonuje coś, co nazywa się emerytura pomostowa, zwana inaczej pomostówką. Ten rodzaj świadczenia nie przysługuje wszystkim. Jedynie tym, którzy wykonywali pracę w warunkach szczególnych. Albo pracę o szczególnym charakterze. Dodatkowo muszą oni spełniać inne określone wymagania. Zasady tego świadczenia określone są w ustawie o emeryturach pomostowych. Jest tam zapisany wiek, w którym można ubiegać się o przyznanie tego świadczenia. Dla kobiet jest to pięćdziesiąt pięć lat a dla mężczyzn sześćdziesiąt lat. W ustawie jest też opisane, jakie to są szczególne warunki i szczególny charakter pracy. Łącznie to jest aż sześćdziesiąt sześć zawodów. Emerytura pomostowa nie może być niższa niż najniższa emerytura. Ponadto mogą ją otrzymać tylko osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązkowo przechodzi się z pomostówki na zwykłą emeryturę. Emerytura pomostowa zastąpiła w 2010 roku możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Przy tej zmianie miała ulec skróceniu lista zawodów uprzywilejowanych, co byłoby odczuwalną zmianą na plus dla budżetu państwa. Niestety, tak się nie stało, zwyciężyły związki zawodowe, które bardzo mocno lobowały na rzecz zachowania status quo. Mamy więc nadal w systemie emerytalnym bardzo wiele kosztownych przywilejów.