Czym jest inflacja ?

Czym jest inflacja ?

Ogólnie mówiąc, inflacja to spadek wartości pieniądza w czasie. Przejawia się ona we wzroście cen towarów i usług. Miernikiem wzrostu inflacji jest jej stopa, czyli zmiana wskaźnika cen towarów i usług w określonym czasie. W związku z tym, że w obrocie handlowym znajdują się miliony różnych towarów i trudno byłoby mierzyć zmiany cen ich wszystkich, państwo ustala specjalny koszyk towarów i usług, na podstawie zmian cen których wylicza stopę inflacji. Ponieważ ceny niektórych towarów z koszyka mogą nawet okresowo spadać, rzeczywista stopa inflacji jest z reguły sporo niższa, niż odczuwana przez wielu z nas ogólna „drożyznah. Przyczyn inflacji może być wiele. Może ona wynikać z wzrostu kosztów produkcji, w tym tak podstawowych dla gospodarki towarów, jak ropa naftowa czy prąd. Inflacja może mieć źródło strukturalne, związane ze zmianą struktury gospodarki i w konsekwencji wytwarzanych towarów i usług. Może też wynikać z nagłego zwiększenia dochodów jakiejś grupy ludności, co powoduje wzrost cen pożądanych przez nią towarów. Inflacja
może też mieć różną wielkość. Wyróżniamy tu najlepszą dla gospodarki inflację pełzającą (do 5% rocznie), dalej kroczącą (do góra kilkunastu procent), następnie galopującą (kilkadziesiąt procent) oraz zabójczą dla gospodarki hiperinflację (ponad 100% rocznie).