Czy w Polsce utrzyma się tendencja wzrostu w dziedzinie zatrudnienia

Czy w Polsce utrzyma się tendencja wzrostu w dziedzinie zatrudnienia

Każdemu kryzysowi, zarówno w dziedzinie gospodarki, jak też i finansów państwa, towarzyszy mniejszy lub większy wzrost bezrobocia. Obecnie z tym problemem boryka się większość krajów Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że w naszym kraju od lutego systematycznie spada liczba bezrobotnych, w miesiącu maju 2012 roku liczba bezrobotnych w naszym kraju wyniosła 12,6 procent ogółu zatrudnionych, w stosunku więc do kwietnia bieżącego roku nastąpił spadek o 0,3 procent. Jednak nie należy się aż tak bardzo cieszyć z faktu spadku bezrobocia, gdyż ten zawsze ma miejsce wraz z nastaniem wiosny, kiedy rozpoczynają się intensywne prace w budownictwie, drogownictwie, rolnictwie. Należy dodać, że w roku 2011 bezrobocie na wiosnę zmniejszało się w stopniu nieco wyższym niż to ma miejsce w roku bieżącym. Jak szacują analitycy, na stosunkowo dobrą sytuację na rynku pracy mają niemały wpływ inwestycje unijne, z wykorzystaniem środków pomocowych, w tym liczne inwestycje związane z organizacją przez nasz kraj turnieju EURO 2012 oraz obsługa tego turnieju. Szacunki są takie, że od września znów może nastąpić wzrost bezrobocia, co jest cykliczną tendencją. Jak na razie nie widać czynników, które mogłyby wskazywać na stałe obniżenie się poziomu bezrobocia w naszym kraju – podobnie zresztą ta sytuacja wygląda w innych krajach Unii Europejskiej.