Co to są emerytury opłacone i nieopłacone

Co to są emerytury opłacone i nieopłacone

Systemy emerytalne mogą opierać się na emeryturach w pełni opłaconych czyli kapitałowych albo na emeryturach nieopłaconych czyli repartycyjnych. W systemach opłaconych w pełni środki na przyszłą emeryturę gromadzone są na kontach indywidualnych w funduszach emerytalnych dedykowanych do tego. Te fundusze inwestują wpływające składki. Zobowiązane są robić to w sposób bezpieczny, czyli na przykład inwestując w obligacje . Kiedy osoba odprowadzająca składki przechodzi na emeryturę zgromadzony na koncie kapitał powiększony o odsetki jest wypłacany w postaci świadczenia emerytalnego, co miesiąc. W systemie nieopłaconym bieżące emerytury wypłaca się z bieżących składek, które płacą wszyscy zatrudnieni. Jest to system dosyć ryzykowny ponieważ zakłada, że pokolenia liczą mniej więcej tyle samo osób płacących składki i tych pobierających emerytury. W praktyce – nie jest przecież tak idealnie. Zdarzają się wyże i niże demograficzne. Nie można zagwarantować, że bieżąco zbierane składki w pełni pokryją wydatki na emerytury. Są wtedy możliwe dwa wyjścia – albo obniża się wypłacane emerytury, albo podnosi składki. Jedno i drugie rozwiązanie jest niezwykle trudne do przeprowadzenia dla rządzących, ponieważ są wyjątkowo niepopularne. Systemy emerytalne muszą być dopasowane do realnej sytuacji w danym kraju.