Kiedy wybiera się Otwarty Fundusz Emerytalny

Kiedy wybiera się Otwarty Fundusz Emerytalny

Kiedy rozpoczyna się umowę o pracę albo staż albo płatne praktyki albo wreszcie kiedy zaczyna się prowadzić własną działalność gospodarczą należy wybrać swój Otwarty Fundusz Emerytalny. Należy to zrobić również wtedy, kiedy otrzyma się zawiadomienie z ZUS o konieczności wyboru funduszu. Jeśli tego się nie zrobi składki najpierw poczekają w ZUSie a następnie zostanie wylosowany fundusz. Na wybór OFE jest czas do 10 stycznia i 10 lipca – wtedy odbywaj się losowania. Warto samodzielnie wybrać fundusz, ponieważ najprawdopodobniej będziemy z nim związani na długie lata. Co prawda można bezpłatnie zmieniać fundusze wielokrotnie, ale zwykle niechętnie się to robi. Tak więc skoro już państwo oddało chociaż część decyzji dotyczącej emerytury w nasze ręce to należy z tej władzy skorzystać i samemu wskazać fundusz, któremu z zaufaniem powierzymy naszą finansową przyszłość. Wybierając fundusz warto przyjrzeć się rankingom publikowanym corocznie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ale twarde dane takie jak stopa zwrotu i co za tym idzie miejsce w rankingu, to nie jest jedyne kryterium. Równie ważne jest przecież podejście funduszu do klienta, jakość obsługi, łatwość dostępu do informacji. Otwartych Funduszy Emerytalnych działa obecnie w Polsce czternaście. To wystarczy, żeby mieć z czego wybierać.