Zjawisko równowagi rynkowej

Zjawisko równowagi rynkowej

Zanim omówimy zjawisko równowagi rynkowej, musimy pokrótce powiedzieć, czym jest w ujęciu ekonomicznym rynek. Potocznie rynek to plac w centrum miasta, gdzie w dawnych czasach często funkcjonował targ. Idąc tym torem myślenia, dziś rynek to miejsce spotkania się kupujących i sprzedających celem zawarcia transakcji kupna – sprzedaży. W odróżnieniu od swego tradycyjnego znaczenia dziś rynek nie musi być konkretnym miejscem. Transakcji rynkowych możemy dokonywać w sklepie, biurze, na giełdzie, a nawet elektronicznie w przestrzeni wirtualnej – poprzez Internet. Zawieraniem transakcji kupna – sprzedaży rządzi dziś mechanizm rynkowy, który opiera się na dążeniu kupujących i sprzedających do osiągnięcia równowagi rynkowej. W punkcie równowagi rynkowej spotykają się oczekiwania zarówno kupujących, jak i sprzedających – kupujący bowiem chcą kupić jak najwięcej towaru za jak najniższą cenę, sprzedający zaś sprzedać jak najwięcej za jak najwyższą cenę. W punkcie równowagi rynkowej oczekiwania obu stron co do ceny spotykają się i tym samym dzięki optymalnej cenie możliwa jest najwyższa wielkość transakcji. W praktyce stanu idealnej równowagi rynkowej nie da się osiągnąć, ale w warunkach zbliżonej wielkości popytu i podaży na określone dobro mechanizm rynkowy potrafi sam wyznaczyć jego optymalną cenę.