Polityka pracownicza przedsiębiorców w Polsce w dobie kryzysu

Polityka pracownicza przedsiębiorców w Polsce w dobie kryzysu

Widzimy w ostatnim czasie, jak wiele firm bankrutuje w krajach Unii Europejskiej, a te, które nadal przetrwały, drastycznie ograniczają liczbę pracowników, co powoduje w linii prostej ogromny wzrost bezrobocia. Nawet kraje, które jeszcze kilka lat temu były stawiane jako wzorzec przedsiębiorczości i zdrowej gospodarki, jak Hiszpania czy Irlandia, mają wielkie kłopoty, a szeregi bezrobotnych zasilane są też przez drobnych przedsiębiorców, którzy po prostu pozamykali swoje firmy. Jak w świetle takiej sytuacji kształtuje się sytuacja na polskim rynku pracy? Według najnowszych danych nie widać, aby małe firmy bankrutowały, pomiędzy firmami rejestrowanymi jako nowe lub tymi wyrejestrowanymi istnieje względna równowaga. Firmy, które maja mniejsze zamówienia, co jest oczywiste w przypadku tak ostro występującego kryzysu u dotychczasowych zagranicznych partnerów handlowych – po prostu starają się minimalnie redukować liczbę pracowników. Bardziej częste formy radzenia sobie w tej sytuacji przez przedsiębiorców to okresowe urlopy bezpłatne, mniejszy wymiar zatrudnienia czy też przechodzenie na umowy inne niż o prace, co pozwala zmniejszyć nieco koszty pracy i przetrwać trudny czas. Takie posunięcia przedsiębiorców na pewno nie są szczytem marzeń pracowników tych firm, jednak w większości rozumieją oni tego rodzaju politykę i godzą się na zmniejszony wymiar pracy czy gorsze warunki zatrudnienia – zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie trudno jest o pracę.