Kobiety w biznesie – czy mają szansę konkurować z mężczyznami

Kobiety w biznesie – czy mają szansę konkurować z mężczyznami

Od lat przyjęło się w naszym kraju, że biznesem zajmują się mężczyźni, dla kobiet pozostawiając zajmowanie się domem i dziećmi. W coraz większym stopniu jednak te proporcje zostają zmieniane, a to za sprawą tych właśnie kobiet, którym nie wystarcza zajmowanie się domem. Mamy w naszym kraju wiele kobiet znakomicie wykształconych, które z powodzeniem potrafią prowadzić własny biznes, a co ciekawe, w wielu dziedzinach osiągają lepsze wyniki niż mężczyźni. Jak wykazują badania, kobiety prowadzące w naszym kraju własny biznes są w wieku od 32 do 54 lat, w dużej mierze są to matki, które już odchowały z maleńkości dzieci i mogą poświęcić się biznesowi. Kobiety w biznesie cechuje większy realizm, nie zapalają się od razu jak mężczyźni do nowych projektów, nie są tak bezkrytyczne. Wynika to również z faktu, iż kobiety nie są tak skłonne do hazardu, jak mężczyźni, a więc stąd wynika ich ostrożność względem trudnych do przewidzenia, ryzykownych inwestycji. Kobiety są bardziej praktyczne, może nawet poprzez fakt, że prowadząc dom, nauczyły się praktyczności, oszczędności, podejmowania decyzji po gruntownym przemyśleniu, a to jest bardzo potrzebna cecha w biznesie. Jak udowodniono, kobiety nie załamują się tak łatwo jak mężczyźni, w przypadku niepowodzenia danego przedsięwzięcia, uparcie i konsekwentnie dążą do wyznaczonego celu.