Jak walczyć ze skutkami inflacji ?

Jak walczyć ze skutkami inflacji ?

Liczne negatywne skutki inflacji sprawiają, że walka z nią jest dla państwa bardzo ważna. Co roku na podstawie sytuacji gospodarczej ustalany jest przez Radę Polityki Pieniężnej dopuszczalny poziom stopy inflacji (obecnie 2,5% +/– 1%). Zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie inflacji w wyznaczonych granicach, co nie jest łatwe i często zdarza się, że w ujęciu rocznym inflacja przekracza dopuszczalny pułap. Nie jest możliwe podanie jednego, uniwersalnego i skutecznego sposobu walki z inflacją. Państwo powinno korzystać raczej z wielu dostępnych instrumentów jej ograniczania. Można stosować tu wzrost stóp procentowych i obciążeń podatkowych, należy jednak uważać, żeby nie wywołać przy tym wzrostu bezrobocia i recesji. Innym sposobem jest regulowanie dopływu pieniądza do obiegu gospodarczego poprzez zwiększanie poziomu rezerw obowiązkowych. Wpływa to na zmniejszenie dostępności kredytów, a tym samym mniejszy globalny popyt. Inną metodą jest dążenie państwa do rozbicia istniejących monopoli, gdyż powstanie konkurencji zazwyczaj powoduje spadek cen w tej branży. Ważne też jest dla naszych domowych finansów, abyśmy znaleźli skuteczne metody na zachowanie wartości naszych zaoszczędzonych pieniędzy. Niestety, większość oprocentowania lokat bankowych nie przewyższa znacząco stopy inflacji.