IRR

IRR

Czym jest wewnętrzna stopa zwrotu IRR? Każda inwestycja wymaga określenia jej ryzyka, a także wysokości możliwych do osiągnięcia zysków. Często dokładne przewidzenie zysków z inwestycji jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. W tym celu stosuje się wiele różnych narzędzi. Należy do nich między innymi wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Jest ona stosunkowo trudna do obliczenia, dlatego takim zadaniem zazwyczaj zajmują się eksperci. Do obliczenia IRR można również wykorzystać specjalne kalkulatory finansowe.Wewnętrzna stopa zwrotu umożliwia oszacowanie zysków z inwestycji, a jej stosownie daje najlepsze efekty w przypadku stosunkowo prostych przepływów finansowych. Oznacza to przede wszystkim transakcje, w których dokonujemy jednorazowej inwestycji i następnie przez jakiś czas otrzymujemy zyski. Przy bardziej skomplikowanych inwestycjach IRR będzie dawać mniej precyzyjne prognozy. Trzeba także pamiętać, że liczby otrzymywane przy zastosowaniu tej metody są zazwyczaj dosyć optymistyczne. Wewnętrzna stopa zwrotu stanowi wskazówkę, która pomaga w określeniu, czy dana inwestycja będzie naprawdę opłacalna. Stosowanie tego typu analizy jest bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli zależy nam na zainwestowaniu większych sum i zależy nam na ograniczeniu związanego z tym ryzyka.