Dlaczego i jak wybrać OFE samodzielnie

Dlaczego i jak wybrać OFE samodzielnie

Na przyszłą emeryturę mamy w naszym systemie emerytalnym dość ograniczony wpływ. Pierwszy filar jest właściwie całkowicie poza indywidualną kontrolą, niestety. Drugi filar daje nam pewną swobodę, chociaż także ograniczoną. Nie możemy decydować o wysokości składki przekazywanej do otwartego funduszu emerytalnego, ale możemy chociaż samodzielnie wybrać OFE. Warto skorzystać z tej choćby niewielkiej sposobności do samodzielnego decydowania o przyszłej emeryturze. Decyzja co do OFE powinna być jednakże przemyślana. Warto poprzedzić ją analizą porównawczą. Co warto wziąć pod uwagę? Na pewno wyniki funduszu czyli stopę zwrotu. Ale nie tylko, należy też spojrzeć na stabilność, powtarzalność tych wyników. Zwłaszcza w dłuższym okresie czasu. Oczywiście istotna jest także wysokość pobieranych opłat. Bardzo duże znaczenie ma także jakość obsługi klienta. Co to znaczy jakość obsługi i jak ją sprawdzić? Najlepiej zadzwonić na infolinię i przestudiować stronę internetową. Warto zobaczyć, czy informacje są łatwo dostępne i przekazywane w sposób zrozumiały. Można także poczytać fora internetowe, jeśli znajdziemy takie, które wzbudzą nasze zaufanie. Co jeszcze warto wiedzieć? Na przykład to, że akwizytorzy funduszy nie mogą zaproponować korzyści materialnych w zamian za wybranie konkretnego funduszu.