Czy unia fiskalna w Europie to dobry pomysł

Czy unia fiskalna w Europie to dobry pomysł

W czasie trwającego od kilku lat kryzysu zarówno w sferze gospodarki poszczególnych państw, jak też problemów w sektorze bankowym oraz w sferze kryzysu finansów publicznych, coraz więcej słyszy się głosów, zwłaszcza w kręgach ekonomistów i rządzących w najbogatszych krajach strefy euro, aby w całej Unii wprowadzić tak zwaną unię fiskalną. Główne założenia tego rodzaju unii fiskalnej to większa kontrola nad budżetami poszczególnych państw członkowskich, wytworzenie mechanizmów, które zapobiegłyby w przyszłości powstania takich zjawisk, jak w Grecji czy we Włoszech, gdzie deficyt finansów publicznych urósł do niewyobrażalnych rozmiarów, a Bruksela nie miała żadnej możliwości sprawowania nad tym bieżącej kontroli. Taka sytuacja zaowocowała obecnie ogromnym kryzysem finansów publicznych w większości krajów strefy euro. Stworzone mechanizmy miałyby również na celu wprowadzenie progów ostrożnościowych, jeśli idzie o deficyt budżetowy, dla krajów – kandydatów do strefy euro. Jednak w naszym kraju słychać liczne głosy sprzeciwiające się wprowadzenia takiego mechanizmu jak wspólna polityka fiskalna. Polscy przedsiębiorcy obawiają się, że z czasem mogłoby to przerodzić się w ujednolicenie podatków w poszczególnych krajach członkowskich, co nie byłoby dobrym dla naszego kraju mechanizmem – nasza gospodarka straciłaby na swej konkurencyjności.