Czas kryzysu a polityka banków w Polsce

Czas kryzysu a polityka banków w Polsce

Od czasu rozpoczęcia się kryzysu na rynku nieruchomości i załamanie się giełd światowych w roku 2008, w wielu krajach, nie tylko w Europie, ale i na świecie, sektor bankowy przeżywa kryzys. Nawet wielkie banki, do niedawna stawiane za wzór do naśladowania, borykają się z problemami, a wszystko spowodowane jest dwoma głównymi czynnikami: nadmiernym udzielaniem tak zwanych złych kredytów, szczególnie hipotecznych oraz braku zaufania w świecie finansów. Na szczęście w naszym kraju jest na tyle dobrze skonstruowany system bankowy, że te instytucje, mające swoje placówki na terenie naszego kraju, praktycznie nie odczuły kryzysu bankowego, może tylko w niewielkim stopniu. Dzieje się też tak dlatego, że Komisja Nadzoru Finansowego od początku jej istnienia czuwa nad polskim sektorem bankowym, nie dopuszczając do patologii w tej dziedzinie. To poprzez wydaną przez KNF tak zwaną rekomendację S od kilku miesięcy trudniej jest uzyskać w naszym kraju kredyt, zarówno ten konsumencki, jak też i hipoteczny. Banki musza stosować zaostrzone kryteria przy przydzielaniu każdego kredytu, wymagają większych zabezpieczeń – dotyczy to nie tylko klientów indywidualnych, ale też i firm, przykładem mogą być tu deweloperzy, którzy również skarżą się na trudniej osiągalny kredyt na budowę nowych inwestycji. Taka polityka banków na pewno w jakimś stopniu spowolni rozwój gospodarczy w naszym kraju.